Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Wznowienie zajęć z Projektu

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 6 kwietnia 2020 r. wznawiamy realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Edukacja w Gminie Kowal przepisem na sukces”. Zajęcia z uczniami odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i form stosowanych przez nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej                                         oraz w komunikacji z uczniami i rodzicami.
                                                                                                             Dyrektor – Anna Kłódka