Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Ferie świąteczne
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie:
1.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
2.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.                          W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie 
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r
 
Anna Kłódka – dyrektor ZS w Grabkowie – na podstawie pisma Rzecznika Prasowego  MEN