Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GRABKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

DYREKTOR PLACÓWKI:  mgr Anna Kłódka 

 

ADRES PLACÓWKI:  BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

                                   GRABKOWO 67A

                                    87 – 820 KOWAL

TELEFON:                  54 2841 489      884 803 859

 

ORGAN PROWADZĄCY:  GMINA KOWAL

                                             UL. PIWNA 33

                                             87 – 820 KOWAL

ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W GMINIE KOWAL

BUDYNEK B, POKÓJ NR 3

TELEFON:                            54 2842 636      531 503 469      531 475 063

 

 • Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie ( istnieje możliwość dłuższego pobytu do godziny 16.00).
 • Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00
 • Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą się także poszczycić dodatkowymi umiejętnościami z różnych dziedzin, które wykorzystują w codziennej pracy ( pomoc logopedyczna ).
 • Priorytetem pracy z dzieckiem jest odkrycie i doskonalenie jego mocnych stron, tak, by w konsekwencji ukształtować wysokie poczucie własnej wartości i uzyskać pełną gotowość szkolną.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom wszelkie prawa do właściwego zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz warunkami bezpieczeństwa.
 • Atutem są również dobre warunki lokalowe: posiadamy przestronną, słoneczną salę zajęć na parterze budynku, oddzielną szatnię i nowoczesną łazienkę.
 • Przedszkole zapewnia żywienie dzieci zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
 • Przedszkole proponuje rodzicom udział w zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach, konsultacjach grupowych i indywidualnych, rozmowach z nauczycielami, warsztatach edukacyjnych.
 • Przedszkole wyposażone jest w bogate zasoby pomocy dydaktycznych oraz zabawek umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci.
 • W przedszkolu stosowane są nowoczesne metody i formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Plik do pobrania z ofertą edukacyjną przedszkola