Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

WYKAZ INSTYTUCJI

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie   w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

     ul. Wojska Polskiego 18

    87 – 840 Lubień Kujawski

    Tel. (54) 284-31-55

            516-168-040

 

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

    ul. Lunewil 15

    87 – 800 Włocławek

    Tel. (54) 232-70-77

 

    ul. Kaliska 104a

    Tel. (54) 234-97-80

 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

    ul Brzeska 15

    87 – 800 Włocławek

    Tel. (54) 231-02-84

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

    Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny

 

    ul. Żytnia 58

    87 – 800 Włocławek

    Tel. (54) 413-50-96

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    ul. Piwna 33

    87 – 820 Kowal

    Tel. (54) 284-22-52

    Kom. 884-787-809 

 

6. Kryzysowy Telefon Zaufania

    Dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości

    bezpośredniego kontaktu z psychologiem   

    Tel. 116 123 - bezpłatny   

    Codziennie od 14.00 do 22.00

 

 

7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

    „Niebieska linia”

    Tel. 800-12-00-02   (czynny przez całą dobę)

 

8. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

     Tel. 0 800 12 12 12 - numer bezpłatny

     To telefon skierowany do dzieci, które potrzebują pomocy.

     Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15- 20.00.

 

9. Fundacja „Dzieci Niczyje”

     Tel. 116 111

      Jest to bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży. Pod tym numerem

      specjaliści porozmawiają o każdym problemie, z którym dziecko

      nie może sobie poradzić. Telefon działa od poniedziałku do piątku

      w godzinach od 12.00- 20.00.

 

10. Monar

      Tel. 0 801 199 990

      Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania,

      Telefon jest czynny codziennie od 16.00- 21.00.

     

 

Informujemy, że na terenie wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu funkcjonują tzw. „anonimowe skrzynki na sygnały”, które mają służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.