Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Wymiana pocztówkowa klasy I SFW
Wymiana pocztówkowa klasy I SFW

W klasie pierwszej w Szkole Filialnej w Więsławicach w roku szkolnym 2018/2019 uczennice brały udział w wymianie pocztówkowej, która polegała na wymianie pocztówek z innymi uczniami z różnych regionów Polski. Głównym celem było poznanie historii, kultury oraz walorów środowiska geograficznego kraju, a także rozwój społeczny uczniów.

Motywacją do wzięcia udziału są coraz liczniejsze zmiany w modelu wychowania oraz zmiany w środowisku społecznym dzieci i młodzieży. Nowoczesne technologie „wypierają” stare, tradycyjne formy komunikacji. Szybciej i łatwiej jest wysłać SMS lub e-mail, niż list czy pocztówkę. Każda otrzymana kartka pocztowa niosła za sobą wiele emocji i przeżyć.

Wymiana pocztówkowa z rówieśnikami z całej Polski była doskonałą okazją do nauki geografii i historii. Jednym z celów jest wzrost zainteresowania tożsamością lokalną i regionalną, zapoznanie uczniów z wiedzą o historii, tradycjach, ciekawych okolicach  Kujaw, a także poznanie innych regionów Polski. Wysyłając i otrzymując widokówki z różnych miejscowości poznają inne, ciekawe zakątki oraz ich położenie  na mapie.

Chęć nadania pocztówek w różne strony Polski będzie doskonałą okazją, aby zapoznać uczniów z samodzielnym wypisywaniu kartek pocztowych oraz poznaniem zasad działania poczty i pracy listonosza.

Wymiana pocztówkowa cieszyła się ogromnym zaangażowaniem zainteresowaniem zarówno ze strony dziewczynek, jak i rodziców. Z pewnością będzie ona kontynuowana w następnym roku szkolnym.

Monika Cymerman