Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

PODSUMOWANIE PROJEKTU 2021
PODSUMOWANIE PROJEKTU 2021


" Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" to kolejny projekt po "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
Gmina Kowal  jest beneficjentem projektu o wartości  53 997,00 zł, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Od 15 maja 2020r. do 30 września 2020r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów  i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 182 138 000, zł w zupełności finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Projekt Zdalna Szkoła + zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty  w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19.W ramach tego projektu można było sfinansować zakup laptopów lub tabletów, a także dostęp do internetu. Wysokość wsparcia jaką samorządy mogły otrzymać wyniosła od 35 tys. zł do 165 tys. zł i uzależniona była od liczby rodzin wielodzietnych (3+) mieszkających w danej gminie, w szczególności tych korzystających z gminnego wsparcia. Gmina Kowal złożyła wniosek o dofinansowanie w dniu 26 maja 2020r.do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 143 listy wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania z dnia 27 maja 2020r. zakwalifikowała się do dofinansowania.
Dofinansowanie pozyskano w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Osi priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"
Działania 1.1"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach"
Wartość projektu to 53 997,00 zł, w tym: 100% dofinansowania z Unii Europejskiej.
Realizator projektu: Gmina Kowal
Grupa docelowa: 20 uczniów/uczennic i 5 nauczycieli ze szkół otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID -19:
  • 13 laptopów -  Zespół Szkół w Grabkowie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Grabkowie
  • 9 laptopów -  Zespół Szkół w Grabkowie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Grabkowie Szkoła Filialna w Więsławicach
  • 3 laptopy Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Cel główny projektu: Zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.