Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Wracamy do nauki zdalnej w kl. I-III
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabkowie informuje, że od dnia 22 marca do 9 kwietnia uczniowie klas I-III przechodzą na zdalny tryb nauki. Plan zajęć nie ulega zmianie. Przedszkole i oddziały przedszkole funkcjonują bez zmian.
Zgodnie z wcześniejszą informacją, w Szkole Podstawowej w Grabkowie w dniach    22 – 24 marca odbywają się rekolekcje on-line (dni wolne od zajęć dydaktycznych).
W Szkole Podstawowej w Więsławicach od 22 marca klasy I-III pracują zdalnie natomiast dzieci  z oddziału przedszkolnego uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły.