Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
Szanowni Rodzice.
Decyzją rządu od poniedziałku 26 października wprowadzono naukę zdalną dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. W związku z tym nasi uczniowie realizują wszystkie zajęcia zgodnie z obowiązującym planem lekcji  w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Każda godzina lekcyjna trwać będzie 40 minut, ponieważ o 5 minut wydłużone zostały przerwy międzylekcyjne.
Dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III uczestniczą w zajęciach w szkole na dotychczasowych zasadach. Autobusy dowożące dzieci rano do szkół kursują bez zmian. Po południu uczniowie klas I – III i dzieci z zerówek odjeżdżają pierwszym kursem po pięciu lekcjach. Przedszkole pracuje bez zmian.
Uruchomiony również został dziennik elektroniczny i od poniedziałku rodzice, po uprzednim zalogowaniu się, mogą śledzić postępy dzieci za pomocą dziennika elektronicznego.
W przypadku wątpliwości, pytań lub jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem nauczania zdalnego, proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub z sekretariatem Zespołu.
Na stronie internetowej szkoły umieszczone zostało zarządzenie dyrektora szkoły wraz z załącznikami regulujące pracę szkoły w czasie nauczania zdalnego.
                                                                                  Dyrektor Zespołu
                                                                                      Anna Kłódka