Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Informacja
Informacja
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabkowie                            
12 czerwca 2020r. (piątek po Bożym Ciele) oraz 16, 17, 18 czerwca 2020r.
(egzamin ósmoklasistów) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.