Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Rekrutacja do szkoły i przedszkola
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABKOWIE
Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją, rekrutacja do Przedszkola Publicznego, Oddziałów Przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną.
Wypełnione i podpisane przez rodziców wnioski prosimy przesyłać w formie zdjęcia lub scanu na pocztę szkolną zsgrabkowo@onet.eu w terminie do 10.05.2020r. W temacie proszę wpisać: „Rekrutacja – Przedszkole Publiczne w Grabkowie”, „Rekrutacja – sześciolatki” lub „Rekrutacja – klasa I”.
Pozostałych formalności dopełnimy po przywróceniu normalnego trybu funkcjonowania szkoły.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zsgrabkowo.pl lub zgłosić się z prośbą o ich przesłanie do sekretariatu pod numer telefonu 884-808-906.
Dziękuję za zrozumienie
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabkowie – Anna Kłódka