Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Konkurs Chemiczny
Konkurs Chemiczny

Konkurs Chemiczny
             15 marca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku odbył się I etap konkursu. Uczniowie pisali test, który składał się z zadań zamkniętych  i otwartych. Z naszej szkoły wzięły udział cztery uczennice- Zuzanna Rykaczewska i Kalina Pasternak z klasy VIII oraz Dominika Olak i Martyna Rosiak z kl. III gimnazjum.  Do drugiego etapu doświadczalnego zakwalifikowano 11 zawodników z najwyższymi wynikami z części teoretycznej.  Drugi etap konkursu odbył się 29 marca. Do tego etapu zakwalifikowały się Dominika i Martyna.  Uczestnicy musieli wykonać doświadczenia, dokonać opisu i podać wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.   W dniu 1 kwietnia w czasie ,,Dni otwartych szkoły” odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy oraz nagrody wszystkim uczestnikom        II etapu. Gratulujemy sukcesu naszym uczennicom.
                                                                                           Wiesław Gralak