Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Bądź rozsądny i widoczny na drodze!- apel oraz warsztaty
Bądź rozsądny i widoczny na drodze!- apel oraz warsztaty

 
Dnia 27.02.2019 r. zostały zorganizowane dla uczniów klas I – III Szkoły Filialnej w Więsławicach warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i widoczności dzieci na drodze. Warsztaty przeprowadziła p. Monika Samodulska. Na zajęciach tych omawiane były zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie klas I – III utrwalili znajomość przepisów drogowych.
Ponadto 13.03.2019 r. uczniowie klas I – VIII Szkoły Filialnej w Więsławicach uczestniczyli w apelu dotyczącym bezpieczeństwa i widoczności na drodze. Apel przygotowali uczniowie  z klasy VIIB pod kierunkiem p. Magdaleny Surdyk. Spotkanie umilił pokaz mody odblaskowej, który został przyjęty z entuzjazmem i ogromną radością ze strony uczniów. Nasze modelki wyglądały imponująco. Celem podjętych przez nas działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży poprzez promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, w tym przede wszystkim noszenie elementów odblaskowych przez naszych milusińskich. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. A  mottem przewodnim naszego apelu stały się słowa:                        
 W Więsławicach, czy też w Łodzi uczeń w kamizelkach odblaskowych chodzi !