Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Dzień Babci i Dziadka, Więsławice 2019 r.
Dzień Babci i Dziadka, Więsławice 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Filialnej w Więsławicach
Dnia 15 lutego 2019 roku  odbyła się w  Szkole Filialnej w Więsławicach uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość uświetniła obecność sekretarz Urzędu Gminy Kowal pani Anety Kwarcińskiej oraz przedstawiciela oświaty Urzędu Gminy Kowal pani Angeliki Stachowiak Pani dyrektor Anna Kłódka bardzo ciepło powitała zaproszone Babcie i zaproszonych Dziadków, którzy licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta.Dzieci  z klas 0-III oraz z VII I VIII w pięknie udekorowanej sali  przedstawiły program  artystyczny przygotowany na tą okazję. Były to wzruszające wiersze, piosenki okolicznościowe, inscenizacje oraz pokazy  taneczne. Program artystyczny zawierał dużo humoru, więc nie tylko wzruszał ale także bawił. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki. Dziadkowie nie żałowali pochwał dla artystów i jeszcze raz okazało się, że są „najmilszymi” odbiorcami ,,sztuki dziecięcej”. W trakcie uroczystości drodzy goście zostali obdarowani słodkim upominkiem. W przyjęciu Babć i Dziadków pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek: ciasto, kawę, herbatę oraz owoce. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.
Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie: Katarzyna Wietrzykowska, Agnieszka Grabowska, Monika Cymerman, Karolina Kustra oraz Barbara Jankowska.               
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.