Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Ratujemy i uczymy ratować w Szkole Filialnej w Więsławicach

3 kwietniu  2019r. roku w Szkole Filialnej w Więsławicach po raz kolejny odbyło się szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem było prawidłowe nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy.

W ramach realizacji „Programu Ratujemy i Uczymy Ratować” p. Monika Cymerman p. Agnieszka Grabowska podjęły się  realizacji następujących zadań:

a) na korytarzu szkolnym zamieściły  ważne informacje dla rodziców i uczniów dot. programu,

b) w klasach I – III przeprowadziły po raz II  zajęcia, w czasie których realizowały następującą tematykę:

  • zachowanie własnego bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności i wzywanie pomocy,
  • sprawdzenie oddechu i nauka układania w pozycji bocznej ustalonej,
  • prawidłowy sposób wykonywania oddechów ratunkowych i uciskania klatki piersiowej,
  • podsumowanie zajęć, wręczenie dzieciom certyfikatów ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Dzięki udziałowi w programie szkoła pozyskała takie pomoce jak: książeczki dla dzieci, filmy edukacyjne, których wykorzystanie na zajęciach wpływa na podnoszenie poziomu jakości kształcenia, uczniowie natomiast nabywają praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Realizacja programu wzbogaciła ofertę zajęć, ponieważ już od najmłodszych lat chcemy wykształcić u dzieci umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, w których odpowiednia wiedza i szybka reakcja może uratować życie drugiemu człowiekowi.

Agnieszka Grabowska