Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Sprzątanie świata SPG 2020

                                   AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

16 września 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabkowie  po raz 27 wyruszyli posprzątać Polskę. Nie zapominamy, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego.

To my musimy o niego zadbać!

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz także zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów i odpowiednie gospodarowanie nimi.

 Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie sprzątały. Uczniowie  klas młodszych sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy starsze zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegała w miłej atmosferze, bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

Większość śmieci to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, zaś kolejna będzie mniej obfitować w porozrzucane śmieci.

Beata Pytlak