Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

GIEŁDA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Dnia 23 marca 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych. Impreza adresowana była do uczniów VIII klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem Giełdy było zapoznanie uczniów z ofertą kształcenia szkół ogólnokształcących, technicznych i branżowych, zasadami i kryteriami rekrutacji na rok szkolny 2019 – 2020, a także terminami dni otwartych.

Swoje propozycje przedstawiły szkoły z terenu Włocławka, Kowala, Chodcza, Chocenia i Starego Brześcia.

Podczas spotkań z przedstawicielami zaproszonych placówek można było uzyskać szczegółowe informacje o szkołach, kierunkach i cyklach kształcenia, terminach rekrutacji, programach nauczania, zasadach odbywania praktyk zawodowych.

Monika Cymerman