Zespół Szkół w Grabkowie

Zespół Szkół w Grabkowie

Najnowsze informacje

Grabkowo;   2020-11-06

Szanowni Rodzice!

Od dnia 9  listopada br. uczniowie klas I – III przechodzą na zdalny tryb nauki. Jednocześnie do 29 listopada przedłużeniu ulega zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów  klas IV – VIII. W związku z tym od poniedziałku wszyscy uczniowie realizują zajęcia w trybie online  w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć. Lekcja, podobnie jak dotychczas w klasach IV – VIII,  we wszystkich klasach trwać będzie 40 minut.  

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym w szkołach zgodnie z dotychczasowym planem.

 

                                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                             Anna Kłódka

Szanowni Państwo,
proszę wychowawców o przesłanie rodzicom klas I-VII "Informacji dla rodziców" oraz deklaracji uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych. Proszę również o przesłanie rodzicom klas VIII "Informacji dla rodziców" oraz obu deklaracji (grupowych konsultacji do egzaminu oraz konsultacji indywidualnych).

Proszę wszystkich nauczycieli o wystawienie ocen proponowanych do dnia 29 maja 2020r. W przypadku oceny z zachowania w klasach IV - VIII proszę uwzględnić samocenę ucznia, ocenę grupy oraz zasięgnąć opinii nauczycieli uczących danego ucznia (procedura ta nadal obowiązuje). Szczegółowe informację dotyczące sposobu przekazania rodzicom informacji o ocenach prześlę najpóźniej do 26 maja 2020r. 

                                                                                                                                                             Pozdrawiam
                                                                                                                                                             Anna Kłódka

INFORMACJA DO RODZICÓW - Poniżej deklaracje do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach grupowych uczniów klasy VIII 

Deklaracja uczestnictwa  w konsultacjach indywidualnych dla ucznia szkoły podstawowej 

Pliki do pobrania